تور بازی

2. منابع

1. يكی از فيلدهای منابع را انتخاب كنبد
2. مزارع و معادن را گسترش دهيد
چهار نوع منبع مختلف در تراوین موجود است: چوب، خشت، آهن و گندم.

قبل از اینکه در دهکده‌ی خود شروع به ساخت ساختمان کنید بهتر است کمی مزارع و معادن خود را ارتقاء دهید تا تولید منابع شما افزایش یابد.
2 / 5
قبلی بعدی